Tiêu Chuẩn Hội Viên Vip

UW88 sử dụng tiêu chí tổng tiền gửi để xếp hạng vip cho thành viên hàng tháng theo các cấp độ từ 1-7. Với các thành viên đủ tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng qua LiveChat để được xếp hạng vip & nhận ưu đãi. Xin cảm ơn !
Level Tổng Tiền Gửi / Tháng (VND)
1 30.000.000 - 50.000.000
2 50.000.001 - 70.000.000
3 70.000.001 - 100.000.000
4 100.000.001 - 130.000.000
5 130.000.001 - 160.000.000
6 160.000.001 - 200.000.000
7 Trên 200.000.000

Ưu Đãi 1 :

Thưởng tiền mặt khi tăng cấp Vip
Khi thành viên tăng cấp độ Vip mới sẽ được nhận tiền thưởng "Tăng Cấp". Mỗi ngưỡng Vip thành viên chỉ được nhận 1 lần duy nhất.
Level Tiền Thưởng (VND)
1 300.000
2 400.000
3 500.000
4 600.000
5 700.000
6 800.000
7 1.000.000